Zkouška

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní poplatek za vykonání zkoušky.

Správní poplatek musí být zaplacen nejpozději den před zkouškou z odborné způsobilosti.

Výše správních poplatků je určována dle Zák. č.634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 

Magistrát města Orlové :

První zkouška z odborné způsobilosti                               ................. 700,- Kč

Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (testy)    ................. 100,- Kč

Opakovaná zkouška z praktické jízdy                              ................. 400,- Kč

 

Autoškola :

První zkouška z odborné způsobilosti                        ...............ZDARMA

Opakovaná zkouška z pravidel silničního provozu (test).............300,-Kč (autoškole)

Opakovaná zkouška z praktické jízdy                        ..............300,-Kč (autoškole)

 

POZOR ! ! !

Některé autoškoly nezveřejňují ceny za opakovanou zkoušku. Pokud je autoškola nechce sdělit, může jít o pochybnou praxi s vyděláváním na předem nezveřejňovaných poplatcích za neúspěšnost u zkoušky.