Vrácení řidičských průkazů

autoškola Orlová

Získali jste 12 trestných bodů? Po uplynutí jednoho roku Vám pomůžeme získat zpět řidičský průkaz. Nebo Vám uplynula doba, kdy jste měli udělen zákaz řízení, či jste pozbyli zdravotní způsobilost na dobu delší než 3 roky? Neváhejte a ozvěte se.

Co je k tomu potřeba ?

- žádost o řidičské oprávnění (dostanete u nás)

- posudek zdravotní způsobilosti (dostanete u nás)

- dopravně psychologické vyšetření (zajistíme dopravního psychologa) cena cca 2000,-Kč

- výpis z evidenční karty řidiče (úřad obce s rozšířenou působností - evidence řidičských průkazů)

- usnesení, nebo rozhodnutí soudu o ukončení, nebo podmínečném ukončení trestu zákazu řízení, v případě, že jste dostali zákaz řízení nařízený správním orgánem, nebo soudem