Výuka a výcvik sk. B

Provádíme výuku a výcvik pro sk. B

Opravňuje k řízení:


a) motorových vozidel, s výjimkou vozidel výše uvedených (pod A1, A), jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg


b) traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg


c) jízdních souprav složených z motorového vozidla podle písm. a) nebo b) a přípojného vozidla, pokud maximální přípustná hmotnost soupravy nepřevyšuje 3500 kg a maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje rovněž k řízení sk. AM. Lze řídit i vozidlo sk. A1 s automatickou převodovkou, ale pouze na území ČR.
Věková hranice 18 let

autoškola Orlová